"Azov Academy"Четверг, 2022-09-29, 6:20 AM

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Publisher | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории раздела
Международные научные конференции - Форумы [66]
Материалы ИНТЕРНЕТ конференций и Форумов с указанием участников, целей и новых идей, появившихся в результате их проведения
Программа "Красная книга культур Европы" [23]
Обоснование и основные итоги выполнения программы по греческому, армянскому и болгарскому этносам, а также по региональным культурам украинского народа
Проект "Новая Готия" [55]
Раскрываются истоки украинской государственности и глубоких историко-культурных связей украинцев с германскими народами, которые имели независимое государство на территории Украины до 1775 г.
Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории [78]
Раскрываются особенности проявления закона сохранения труда в экономике государств Восточной Европы и индустриально-развитых стран, а также приводятся факты подтверждающие существование закона неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в исторической ретроспективе и при анализе наиболее важных сфер человеческой деятельности
Премия"Голика-Гули-Каримова-Васильева"Кумпана; Медаль"Св.Игнатия,Митр.Готии и Кафы&qu... [15]
История становления "Премии Кумпана", её лауреаты, Положение о присуждении, НАЦЕЛЕННОСТЬ на общецивилизационные ценности; История учреждения Академической Международной Медали "Святого Игнатия, Митрополита Готии и Кафы", её лауреаты, кандидатуры выдающихся экономистов на присуждение Медали, одобренные Академиком, проф. Валерием Васильевым, Положение о присуждении и не публичный характер вручения, что необходимо при осуществлении реальной духовной поддержки
Поддержка интеллектуально-духовных Лидеров Мира, защита Прав Человека, работа с МБЦ- Кембридж и АБИ [58]
Создание номинации Интеллектуально-Духовные Лидеры Мира, первые её номинанты в 2004 году; защита Прав Человека в Украине; кандидатуры в справочные издания Международного Биографического Центра в Кембридже и в издания Американского Биографического Института

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Статьи и научные публикации /articles & science » Проект "Новая Готия"

Державна тематика:4.4.14. Дослідження динаміки та моделювання економічних,політичних,соціальних,демографічних,етнічно-національних,культурних процесів

Розглянемо, в першу чергу, підтему «а» - «Дослідження проблем формування єдиного правового поля  церковно-канонічного права в Україні»

            Згідно за цією підтемою за звітний період були виконані етапи 1,2,3,4 и 5, а саме – «Розробка концепції динаміки і особливостей розвитку сімейно-родинних аксіологем у домінуючих  християнських конфесіях  України.» (1 етап); «Розробка концепції трудової етики як  виправдання ідеї  канонічності християнських Церков в Україні, що обстоюють свій зв'язок з Церквою Володимира Великого.» (2 етап); «Розробка концепції єдності українського народу у своєму відчуті і розумінні  ключових засад християнської моралі, незважаючи на різні формальні конфесійні відмінності.» (3 етап); «Проведення         емпіричних досліджень щодо: - глибин   розуміння  вихідних  принципів  канонічного права на рівні суспільної  свідомості  українського народу; - механізмів впливу  задоволення  різними  аспектами соціального  життя на дотримання норм  канонічного права; - механізмів фіксації християнської моралі на рівні буденної свідомості.» (4 етап); «Інституалізація механізмів  єдиного правового поля в  Україні.» (5 етап).

            Не можна казати що у фахівців МКП «ІЕСКД» не було абсолютно праць по цьому напрямку наукових досліджень. Достатньо згадати коментарі до «Історичних листів» П.Л.Лаврова, які були надруковані ще у 1992р. та 1994р. і ввійшли додатком до циклу праць на Державну Премію України у галузі науки та техніки 1999р., а також дайджест «Філософських листів» П.Я.Чаадаєва, зроблений у 2007 р.  А наша доповідь на Першому Всесвітньому Конгресі Духовної Згоди у 1992 р. в Алма-Аті зусиллями заступника директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, академіка Академії економічних наук України, д.е.н., проф.. В.В.Фінагіна була надрукована у якості  препринта ІЕПД НАН України. Але розглядати динаміку розвитку сімейно-родинних аксіологем та концепції трудової етики як  виправдання ідеї  канонічності християнських Церков в Україні нам ще не спадало на думку. Ми до 2011 р. не заглиблювались у складну мозаїку духовних пошуків  та традицій, які склалися на теренах сучасної України за останні два тисячоліття. Майже всі глобальні політичні події віддзеркалились на духовних течіях, послідовників яких треба заохотити до узгодження базових механізмів фіксації християнської моралі на рівні буденної свідомості.

            Це уже велика і необхідна  Україні спільна праця науковців і теологів, бо треба не об’явити Єдину Помісну Християнську Церков в Україні, а пройти складний шлях духовних пошуків і відкриттів до створення всіма конфесіями України цієї ЦЕРКВИ. Праця науковців на цьому напрямку  соціально-теологічних досліджень конче необхідна українському народові.  І ми раділи, що знайшли талановиту зацікавлену молодь, яка взялася за ці дослідження.

            Ці етапи підтеми «а» були виконані фахівцями: Д-р філософії, к.ф.н. Яцук Н.Є.. о. Василем Р. Г., член-кор. УАН, к.ю.н., доц. у-ту Луцьким Р.П., Акад.УАН, д.ф.н., д-ром філософії, д-ром канонічного права Луцьким І.М., с.н.с., д.е.н. Васильєвим О.В., доц.., ад’юнкт-професором Огирко О.В., к.юр.н. В.Ю. Щербатих, д-р Єрнесто Гарсія.

            У цілій низці наукових праць вдалось обґрунтувати, що рух до загальноєвропейської солідарності повинно ґрунтуватися на принципах природного права, т.зв. неписаних законів, які, як вважали раніше і вважають сьогодні, є носіями "безумовної справедливості" (Софокл). Однак як складно і суперечливо йшов процес знаходження консенсусних рішень навіть у культурній Європі! І основною причиною, зрозуміло, була складна мозаїка етно-соціальних утворень.

Народи "маленького мису Євразіі" (визначення Поля Валері), маючи глибокі інтелектуальні традиції, вирішили взяти на себе роль фактора рівноваги між високорозвинутими індустріальними країнами Сходу і Америки і центрами геополітичного протистояння. Тільки таким шляхом вони зможуть зберегти високий рівень життя для більшості європейців, тому що в найближчі 20 років населення земної кулі збільшиться до десть мільярдів чоловік і, зрозуміло, світова конкуренція різко під вищіться.

Дослідження віддзеркалені у таких публікаціях:"Ранняя христианизация Украины в Готском периоде", "ПРОДОВЖУЮТЬ ЖИТИ НАУКОВІ ВІДКРИТТЯ І ВІЧНО ЖИВЕ ДУМКА (відродження духовності і культури Великого Народу Європи на інтелектуальному фундаменті тисячоліть)"; "«Актуальные вопросы внедрения рк. информационных технологий в образование». Матеріали І науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та співробітників ФЕП ДонУЕП: Інновації у вищій економічній освіті"; "Источники национального самосознания"; "Бог любит всех. Святость – это не редкость. Каждый человек может стать Святым – Иван Павел Второй �ктуальному фундаменті тисячоліть)"; "Беатификация  Ивана Павла Второго – шаг к пониманию общих основ религиозной и светской этики в Восточной Европе"; "Маркетинговые исследования инвестиционных проектов для реализации концепции Общества Всеобщего Труда ному фундаменті тисячоліть)"; "ВПЛИВ ХРИСТИЯНСТВА НА ПРАВОВУ СВІДОМІСТЬ УКРАЇНЦІВ У ДОСВІДІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (КИЇВСЬКА РУСЬ). "; "Теоретико-методологические особенности ренессанса естественного права /этно-социальные аспекты развития Европейского сообщества".

По підтемі «б» - «Проблем формування єдиного правового поля в Україні і розвиток підприємницьких ініціатив у етнічно неоднорідному  середовищі.» було заплановано виконати 1,2 і 3 етапи, а саме – «Корегування     методологічних        засад       етнічно- соціального прогнозування, яка спирається на методику етнічно-соціальної   стратифікації.» (1 етап); «Розробка низки підприємницьких ініціатив  до Євро-2012 на засадах концепції  незнищуванності інтелектуально-духовної праці.» (2 етап); «Аналіз практики проведення міжнародних екологічних програм і інтенсивного практикуму.» (3 етап).

Ці етапи підтеми «б» були виконані фахівцями: Д-р філософії, к.ф.н. Яцук Н.Є.. о. Василем Р. Г., член-кор. УАН, к.ю.н., рк.. у-ту Луцьким Р.П., Акад.УАН, д.ф.н., д-ром філософії, д-ром канонічного права Луцьким І.М., с.н.с., д.е.н. Васильєвим О.В., заступник проректор з навчальної роботи, к. юр. Н. Книш В.В., рк.. Політичних наук, рк... Лукач У.Р., зав.каф. Ольга Шурло, м.н.с. Н. Васильева, к.юр.н. В.Ю.Щербатих. д.і.н. .В.Ідзьо.

У цілій низці наукових праць вдалось обґрунтувати, що необхідно сьогодні запланувати і провести дослідження за технологіями отримання широкої номенклатури послуг і товарів підвищеної якості, переважно зі спеціальними властивостями, які фіксуються біохімічними методами (в 2015-2016гг.). Цю роботу необхідно провести цілеспрямовано з максимально можливим залученням коштів з паралельним створенням Інноваційного Інтернет – Центру, фермерської інтернетівських Мережі та Загальної дослідницької Мережі, тому що все це забезпечить конкурентні переваги сільськогосподарської продукції та продукції харчової промисловості.

Дослідження віддзеркалені у таких публікаціях:"ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ СТРАТ (СЛОЕВ) В РОССИИ (ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ЭТНО-СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ)"; "ОСОБЕННОСТИ ЭТНОГЕНЕЗА В СЕВЕРНОМ ПРИАЗОВЬЕ И КРЫМУ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНОСОЦИАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ"; "К Платоновскому – не «…»утратить благопристойность» от своего «богатства» !!!»- прочитав монографию «Код Евразии» Адила Ахметова"; "Начала Политической Арифметики Евразии"; "Удосконалення механізму конституційно-правової відповідальності суб’єктів державно-політичних відносин на базі позитивного досвіду зарубіжних країн и Евразии"; "Концептуальні засади до дослідження політичних трансформацій. /body> и Евразии"; "ПРИНЦИПИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ."; "Социально-правовое моделирование сложных социальных систем (от государственного «беспредела» к предпринимательскому праву)", "Організаційно-правові основи створення та діяльності військової поліції України (сучасні аспекти)"; "Українсько-чеські політичні та релігійно-культурні взаємовідносини в IХ-ХІІІ століттях".

По підтемі «г» - «Теоретичні засади та практика формування єдиного освітнього простору в Східній Європі.» були виконані слідуючи етапи:  перший  етап – «Впровадження методологічних розробок  по соціально-статусному  стимулюванню  у практику створення громадських  об’єднань для проведення  громадських атестаційних  заходів.» (1 етап); «Аналіз практики проведення громадських атестаційних заходів з використанням  міжнародних Інтернет- ресурсів та розробка пропозицій щодо удосконалення Болонського процесу.» (2 етап); «Розробка сучасної концепції взаємодії різних соціальних груп і прошарків населення.» (3 етап).

Ці етапи підтеми «б» були виконані фахівцями: Д-р філософії, к.ф.н. Яцук Н.Є.. о. Василем Р. Г., член-кор. УАН, к.ю.н., с.. у-ту Луцьким Р.П., Акад.УАН, д.ф.н., д-ром філософії, д-ром канонічного права Луцьким І.М., с.н.с., д.е.н. Васильєвим О.В., с..., к.т.н. Седельникова Л.Г., член-корр. АЕН України, к.е.н. Берсуцкая С.Я., к.н. Манів С.З.,

Елена Кувикіна; Руслан Смірнов; Кирилл Седельников, студенти ДонУЄП; Наталья Васильєва, студентка 5-го ИГУПИТ (РосНОУ); Марія Фесіна, студентка 3-го курса ДонУЭП,

У цілій низці наукових праць вдалось обґрунтувати, що На підставі відповіді Володимира Павловича Горбуліна, Першого віце-президента НАН України, академіка НАН України, підготовленого Відділенням економіки НАН України (уч.секрт.С.І.Князевим), в якому фактично наведено проект «Дорожньої Карти» відтворення Відділення соціально-економічного аналізу і просування інвестиційних проектів НАН України в Донецькій області (Бахмут /Булавинск/Артёмовск- Маріуполь – Краматорськ) / реалізація задуму Першого віце-президента і Головного вченого секретаря НАН України, академіка НАН України Анатолія Петровича Шпака і віце-президента НАН України, директора Інституту економіки НАН України, Академіка НАН України Івана Іларіоновича Лукінова /, нами не тільки підготовлено понад 1200 сторінок матеріалів до розгляду проекту відтворення Відділення НАНУ в Кабінеті Міністрів України та у Верховній Раді України, а й проведені зустрічі з с... Мера Краматорська (26/04/20126) і віце-губернатором області (3/06/2016) з реальною передачею їм «естафети служіння» з відродження активної інтелектуально-духовному житті в регіоні від с... Голови міськвиконкому, к.т.н. Петра Михайловича Семенченко і беззмінного члена виконкому та Генерального директора «Союзу промисловців і підприємців Маріуполя» Ігоря Карімович Карімова (видио запис засідання 29/05 / 1997р.). І основним методичним стрижнем роботи Відділення НАН України в області з’явиться реалізація концепції соціально-статусного стимулювання на основі закону збереження праці, що реалізується більше 20 років МКП «Інститут економіко-соціокультурних досліджень», ДонУЕП і Азовським відділенням Академії ЕніПД. І зокрема, в останній дисертаційній роботі на доктора права (http://iescr-cstholic.ucoz.de ) кандидата юридичних наук Віктора Юрійовича Щербатих «Організаційно-правові засади створення і діяльності військової поліції України (сучасні аспекти)» (Бахмут-Краматорськ , 2016), а також в наших пропозиціях до проекту Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

Дослідження віддзеркалені у таких публікаціях:"Учить экономике: необходимая утопия, по Эдгару Фогу, в ХХ1 столетии"; "«Економіка освіти та її актуальність для України»; "“Українська діаспора в Росії”, “Українсько-російські взаємовідносини” – визначне науково-освітнє досягнення української діаспори Москви на межі тисячоліть(1997-2007 рр.)"; ".Український мовний ареал в епоху сусідства з Римською імперією у І-IV ст. н. е."; "Лауреаты Нобелевской Премии России поддерживают «Школу «Университет» профессора В.В.Стырова"; "Отделения НАН Украины на Донбассе – элемент системы социально-статусного стимулирования в Восточной Европе"; "Методологическая основа создания параллельной обучающей реальности «Конфедерация «АЗОВСКИЙ ЕВРОРЕГИОН» ; "ВИРТУАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  ИНТЕРНЕТОВСКИЕ СТРУКТУРЫ: «ПОЛЬСКИЙ ПРОЕКТ»; "Прогнозные показатели реализации Стратегии развития Донецкой области на период до 2020 года с позиции Стратегии международного развития"; "Исторические вехи края – Стратегия развития Донецкой области на период до 2020 года"; "ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС (ИГРОВОЙ ИНТЕНСИВ; СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИКО-ИСТОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ".

Добутки:

Зрозуміло, що рух до загальноєвропейської солідарності повинно ґрунтуватися на принципах природного права, т.зв. неписаних законів, які, як вважали раніше і вважають сьогодні, є носіями "безумовної справедливості" (Софокл). Однак як складно і суперечливо йшов процес знаходження консенсусних рішень навіть у культурній Європі! І основною причиною, зрозуміло, була складна мозаїка етно-соціальних утворень.

Народи "маленького мису Євразіі" (визначення Поля Валері), маючи глибокі інтелектуальні традиції, вирішили взяти на себе роль фактора рівноваги між високорозвинутими індустріальними країнами Сходу і Америки і центрами геополітичного протистояння. Тільки таким шляхом вони зможуть зберегти високий рівень життя для більшості європейців, тому що в найближчі 20 років населення земної кулі збільшиться до десть мільярдів чоловік і, зрозуміло, світова конкуренція різко під вищіться.

Тому необхідно сьогодні запланувати і провести дослідження за технологіями отримання широкої номенклатури послуг і товарів підвищеної якості, переважно зі спеціальними властивостями, які фіксуються біохімічними методами (в 2015-2016гг.). Цю роботу необхідно провести цілеспрямовано з максимально можливим залученням коштів з паралельним створенням Інноваційного Інтернет - Центру, фермерської інтернетівських Мережі та Загальної дослідницької Мережі, тому що все це забезпечить конкурентні переваги сільськогосподарської продукції та продукції харчової промисловості.

На підставі відповіді Володимира Павловича Горбуліна, Першого віце-президента НАН України, академіка НАН України, підготовленого Відділенням економіки НАН України (уч.секрт.С.І.Князевим), в якому фактично наведено проект «Дорожньої Карти» відтворення Відділення соціально-економічного аналізу і просування інвестиційних проектів НАН України в Донецькій області (Бахмут /Булавинск/Артёмовск- Маріуполь - Краматорськ) / реалізація задуму Першого віце-президента і Головного вченого секретаря НАН України, академіка НАН України Анатолія Петровича Шпака і віце-президента НАН України, директора Інституту економіки НАН України, Академіка НАН України Івана Іларіоновича Лукінова /, нами не тільки підготовлено понад 1200 сторінок матеріалів до розгляду проекту відтворення Відділення НАНУ в Кабінеті Міністрів України та у Верховній Раді України, а й проведені зустрічі з заст. мера Краматорська (26/04/20126) і віце-губернатором області (3/06/2016) з реальною передачею їм «естафети служіння» з відродження активної інтелектуально-духовному житті в регіоні від заст. голови міськвиконкому, к.т.н. Петра Михайловича Семенченко і беззмінного члена виконкому та Генерального директора «Союзу промисловців і підприємців Маріуполя» Ігоря Карімович Карімова (відіо запис засідання 29/05 / 1997р.). І головним методичним стрижнем роботи Відділення НАН України в області з'явиться реалізація концепції соціально-статусного стимулювання на основі закону збереження праці, що реалізується більше 20 років МКП «Інститут економіко-соціокультурних досліджень», ДонУЕП і Азовським відділенням Академії ЕНіПД. І зокрема, в останній дисертаційній роботі на доктора права (http://iescr-cstholic.ucoz.de ) кандидата юридичних наук Віктора Юрійовича Щербатих «Організаційно-правові засади створення і діяльності військової поліції України (сучасні аспекти)» (Бахмут-Краматорськ , 2016), а також в наших пропозиціях до проекту Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

Найбільш складною, але і необхідним завданням в інформаційному суспільстві з группо-ієрархічної власністю на технології (з домінуванням інтелектуальних форм) [5] є створення регіональних математичних моделей з цільовою функцією зростання рівня життя інноваційних соціальних страт (шарів) населення у всіх районах і населених пунктах регіону з опорою на розвиток малого і середнього бізнесу.

Принципово новим є постановка проблеми рішення задачі розробки математичної моделі не тільки розвитку самих підприємств малого і середнього бізнесу, коли статистичним аналізом охоплюємо виробництво всієї їхньої ринкової номенклатури товарів і послуг, але і розподіл цих благ в регіоні. Саме, ця модель дасть можливість отримати загальну картину всього процесу відтворення для (інноваційного шару) креативного класу професіоналів на Донбасі в формі економічної таблиці.

Після створення економічних таблиць «витрати-випуск» [10] для окремо взятого соціального прошарку залишається один крок до виконання розрахунків за оптимістичним сценарієм розвитку Донецької області, який повинен відрізнятися від песимістичного сценарію розвитку, як мінімум на 70% за рівнем доходу на душу населення до 2020 рік (інтерпретуючи для регіону гіпотетичні сценарії світового економічного розвитку, запропоновані групою експертів ООН під керівництвом В. В. Леонтьєва ще в 70-ті роки ХХ ст.). Очевидно, що при такій постановці питання реальна зацікавленість розробників Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року в становленні комплексної регіональної системи розвитку малого і середнього бізнесу буде реалізовуватися в конкретних бізнес-проектах, що здійснюються за рахунок прямих і портфельних інвестицій з далекого і ближнього зарубіжжя.

Ми хочемо відзначити, що всі песимістичні прогнози розвитку в Донецькій області, а тим більше апокаліптичні, ймовірно, неспроможні, тому що, як не здасться парадоксальним, але розвиток світу набагато позитивніше, ніж хочеться «кризовим політологам».

Так, за 40 років, що минули з 1971 р, «швидкість росту населення подвоїлася, голод став рідкісним явищем, врожайність зросла вдвічі, Індія стала експортером продовольства, тривалість життя по всьому світу зросла на 25%, африканський оазис Сахель зазеленів, радіоактивних опадів стало менше на 90%, дві третини ядерних установок були демонтовані, вірусної пандемії не сталося, міста розвивалися, лісів стало більше, розлитої нафти стало на 90% менше, трапився безпрецедентний економічний бум, нерівність зменшилася, бідні країни розвивалися швидше розвинених, запаси нафти і газу збільшилися і ціни впали на деякий час (правда, після цього знову почали зростати з 2008 р), ціни на метали стрімко впали, рівень забруднення атмосфери в розвинених країнах теж, і т.п. »[12].

Ми всі з Вами живемо в більш позитивно орієнтованому світовому співтоваристві, аніж уявляється після перегляду пропагандистських передач «прихильників всесвітньої паніки» (оцінка деструктивних сил Другої Світової Війни Генрі Фордом, особистістю десятиліття по рейтингу видавництва «Хто є Хто», одного з найталановитіших винахідників і підприємців ).

Тому з доброзичливою посмішкою сприймаємо гуманістичний оптимізм експертів журналу «Економіст» - «Великі озера очистилися, льодовиковий період не настав, швидкість зникнення ссавців і птахів залишилася низькою, не зменшилася і кількість сперматозоїдів, коров'ячий сказ за 20 років стало причиною смерті максимум 172 людей, генетично модифіковані культури збільшили біологічне різноманіття, нанотехнології не зробили нічого, проблем з комп'ютерами майже не сталося навіть в країнах, які не працювали рішенням «проблеми 2000» (на кшталт Італії та Південної Кореї), кількість снігу взимку в північній півкулі виросло, сумарна сила тропічних циклонів досягла рекордного мінімуму, малярія відступила, жоден вид не зник в результаті зміни клімату (а помаранчеву жабу в Коста-Ріці вбив грибок), менше людей помирає через екстремальні погодні умови, а рівень води в Світовому океані не став підніматися швидше. »[12 ]. Ймовірно, щось у такому ж дусі можна сказати і про Донбас ... - «незважаючи на стрілянину і вибухи, діти вчаться в школах, а студенти в університетах, підприємства оживають, а фермери збирають урожай і планують, а значить прагнуть до більш сталого розвитку і до міцного миру (висновок наш - А.В..Е.К., Р.С., К.С., Н.В., М.Ф.). »

Директор МКП «Інститут економіко-соціокультурних

Досліджень», д.є.н., с.н.с.                                                                                                                  О.В.Васильєв

 Источник: http://www.cic-wsc.org
Категория: Проект "Новая Готия" | Добавил: Vasiljev (2017-05-11) | Автор: Александр Васильев
Просмотров: 459 | Теги: В.Ідзьо, Alexander Vasiljev-Muller, И.Корнацкий, Dr Valery Vasiljev, Наталья Васильева, Ольга Шурло | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Отдых в Карпатах


  • Copyright MyCorp © 2022