"Azov Academy"Четверг, 2022-09-29, 7:54 AM

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Publisher | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории раздела
Международные научные конференции - Форумы [66]
Материалы ИНТЕРНЕТ конференций и Форумов с указанием участников, целей и новых идей, появившихся в результате их проведения
Программа "Красная книга культур Европы" [23]
Обоснование и основные итоги выполнения программы по греческому, армянскому и болгарскому этносам, а также по региональным культурам украинского народа
Проект "Новая Готия" [55]
Раскрываются истоки украинской государственности и глубоких историко-культурных связей украинцев с германскими народами, которые имели независимое государство на территории Украины до 1775 г.
Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории [78]
Раскрываются особенности проявления закона сохранения труда в экономике государств Восточной Европы и индустриально-развитых стран, а также приводятся факты подтверждающие существование закона неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в исторической ретроспективе и при анализе наиболее важных сфер человеческой деятельности
Премия"Голика-Гули-Каримова-Васильева"Кумпана; Медаль"Св.Игнатия,Митр.Готии и Кафы&qu... [15]
История становления "Премии Кумпана", её лауреаты, Положение о присуждении, НАЦЕЛЕННОСТЬ на общецивилизационные ценности; История учреждения Академической Международной Медали "Святого Игнатия, Митрополита Готии и Кафы", её лауреаты, кандидатуры выдающихся экономистов на присуждение Медали, одобренные Академиком, проф. Валерием Васильевым, Положение о присуждении и не публичный характер вручения, что необходимо при осуществлении реальной духовной поддержки
Поддержка интеллектуально-духовных Лидеров Мира, защита Прав Человека, работа с МБЦ- Кембридж и АБИ [58]
Создание номинации Интеллектуально-Духовные Лидеры Мира, первые её номинанты в 2004 году; защита Прав Человека в Украине; кандидатуры в справочные издания Международного Биографического Центра в Кембридже и в издания Американского Биографического Института

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Статьи и научные публикации /articles & science » Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории

Завершення атестації докторської дисертації Криховецького Івана Зіновійовича «Методологічні засади розвитку сучасного третинного сектору"
  
 
Додаток до диплому № 3/28-5
 
      Згідно Положенню про присудження почесних звань докторів наук за результатами міжнародної громадської атестації (ознайомилось 186 читачів) з активним використанням Інтернет - ресурсів (http://azov-academy.ucoz.org ; http://iescr-catholic.ucoz.de ; www.cic-wsc.org  http://iful.at.ua ), дисертаційну роботу Криховецького Івана Зіновійовича «Методологічні засади розвитку сучасного третинного сектору (досвід теоретико-методологічного аналізу розвитку туристично-рекреаційних комплексів)» (Науковий консультант: Васильєв-Мюллер О.В. – д.е.н., с.н.с., член Нью-Йоркської Академії наук, Почесний член Академії ЕНіПД Росії), яка була виконана для отримання почесного звання «доктора комерції» у формі наукової доповіді (на правах препринта доповіді академічного інституту) по надрукованим і виконаним працям, оцінити (Рішення від 28.05.2011р.) і підвести загальні підсумки громадської атестації цієї фундаментальної в сучасних умовах розвитку наукової економічної думки в Україні теоретико-методологічної праці.
       Громадська міжнародна атестація була розпочата після рецензування дисертації по надрукованим і виконаним роботам І.З. Криховецького фахівцями України із Одеського Національного університету ім. І.І.Мечникова (проф., д.е.н. О.А.Турецький), Івано-Франківського Університету права ім. Короля Данила Галицького (Івашківа Т.С. - к.е.н., завідувач кафедри «Економічної теорії»; Буртняка І.В. - к.е.н., заступник завідуючого кафедри «Облік і аудит»), та Російської Федерації із Самарського державного обласного університету ім.Наянової (Логуа Р.А. – д.е.н., проф., академік Російської Академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування, проректор з економічних питань та завідуючий кафедри економічної теорії).
        Тому 22 червня 2009 р її передали для ознайомлення всіх бажаючих у бібліотеку Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького, а після наукового семінару її розмістили на сторінках електронного журналу Інституту економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги Васильєвої-Католик:
       Dissertations / Дисертації-доповіді | Переглядів: 186 | Author: Криховецький Іван Зіновійович | Додав: Vasiljev | Дата: 04.01.2010 | Коментарі (0)
 
        Проведений (17 присутніх) науковий семінар – розширене спільне засідання кафедр «Обліку та аудиту» та «Економічної теорії» 29 грудня 2009 р. (Протокол № 2/ - 29 / 9 http://iful.at.ua/publ/naukovij_seminar_rozshirene_spilne_zasidannja_kafedr_obliku_ta_auditu_ta_ekonomichnoji_teoriji/10-1-0-12  Переглядів 654 на 2.06.2011 р.) підтримав рішення провести громадську атестацію докторської дисертації з залученням Інтернет-ресурсів Інституту ЕСКД ім. Ольги Васильєвої-Католик, а при відсутності суттєвих зауважень впродовж шести місяців зробити повний переклад її на англійську мову з метою більш ґрунтовної презентації наукових положень вітчизняних економічних шкіл перед фахівцями в Західній Європі, Америки і Австралії.
         Висновки дисертаційної роботи Івана Зіновійовича були покладені в основу рекомендацій міжнародної наукової конференції «Демократичні чинники в контексті сучасної трансформації системи міжнародних відносин» (29 грудня 2009 р. м. Івано-Франківськ), а саме у четвертий і п’ятий пункти:
        4. Потрібно орієнтувати і скеровувати фахівців з політології, світової економіки і міжнародних відносин, економічної теорії, економічної історії, бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів підприємств та банківської справи на дослідження проблем сучасних трансформаційних процесів у світовій економіці, які охоплюють в єдиний дуже складний комплекс майже всі суб’єкти мікроекономічних відносин, пов’язав їх на мезо-, макро- і мегарівнях в єдину глобальну систему, яка потребує високо фахового керування і аналізу на ґрунті історичної правди (П.Л.Лавров – Історія як методологія гуманітарних наук) та високої християнської моральності.
        5. Пропонуємо до реалізації на практиці, в першу чергу, програми курортно-рекреаційної зони «Південний беріг Криму», «Приазовський край – Азовський Регіон», «Азовський Єврорегіон», Програма наукового-туризму для Карпат «Джерела майбутнього: Майстерні Цивілізації», а також продовжити розбудову історико-культурного комплексу «Хутір Католик» і виконання міжрегіонального проекту «Нова Готія» по програмі «Червона Книга Європи».
 
       Перші підсумки міжнародної громадської атестації вчена рада Інституту економіко соціокультурних досліджень ім. Ольги Васильєвої-Католик зробила 7.01.2011 р. Це дало можливість у «Доповненнях до Болонського ПРОЦЕСУ» Інституту економіко - соціокультурних досліджень ім. Ольги Володимирівни Васильєвої –Католик відзначити фаховий рівень офіційних рецензентів (відгуки і рецензії яких можна розглядати як самостійні наукові праці):
             Дата: 2010-03-24 Офіційний Відгук академика, д.э.н., проф. Рамаза А. Логуа на дисертацію доц. Криховецького І. З. Просмотров: 132
            Дата: 2010-07-21 «Методологічні засади розвитку сучасного третинного сектору економіки» /Відгук професора, академіка АЕН України О.А. Турецького Просмотров: 113
           Дата: 2010-02-15 Методологічні засади розвитку сучасного третинного сектору економіки /Рецензія Просмотров: 66
             Дата: 2010-02-15 Досвід теоретико-методологічного аналізу розвитку исторично-рекреаційних комплексів /Офіційний Відгук Просмотров: 108
           Отзыв Т.С. Ивашкива также размещён и на www.cic-wsc.org , Document 468.-«Методологічні засади розвитку сучасного третинного сектору економіки».
 
         У 36 університетів Західної Європи, Америки та Австралії по електронній пошті направлялись інформаційні листи; 20 університетів України теж інформувались про проведення громадської атестацій. Можна впевнено казати, що встановився круг фахівців, які цікавляться дисертацією І.З. Криховецького.
         Це дає вагомі підстави, підсумовуючи результати громадської атестації Криховецького Івана Зіновійовича, відзначити високий науковий рівень виконаних досліджень та проявлену зацікавленість фахівців. Відзначаючи якість виконаних наукових досліджень.
          Президія вченої ради Академії економічних наук і підприємницької діяльності в Україні прийняла рішення третього рівня:
       - надати здобувачу почесне звання Академії ЕНіПД «доктор комерції» (Положення для України затверджено Президентом АЕНіПД, академіком, д.е.н., проф. В.Н.Кириченко в 1996 р.) і запропонувати відправити дисертацію (на правах препринта доповіді) у бібліотеки за місцем обговорення дисертації.
         Президія відзначає доречність залишити матеріали докторської дисертації Криховецького Івана Зіновійовича на електронних сторінках Інституту ЕСКД ім. Ольги Васильєвої-Католик з метою подальшого позитивного впливу на процеси пошуку оптимальних соціально-економічних рішень в країнах Східної Європи.
     Пропануємо Криховецькому Івану Зіновійовичу використати можливість, яку дає Положення про присудження почесних звань за результатами громадської атестації, а саме, суттєво переробити і доповнити дисертаційну роботу, розкрити нові ракурси зроблених в останній час досліджень і знову запропонувати її для громадського обговорення з використання Інтернет - ресурсів міжнародних громадських установ. Це на новому рівні приверне увагу світової громадськості і кваліфікованих економістів до найбільш гострих проблем економічного розвитку і буде сприяти більш цілеспрямованому і швидкому науковому зростанню автора.
 
         
 
       Першого липня 2011 р.  Диплом був вручений Івану Зеновійовичу заступником голови Азовського відділення Академії ЕНіПД у присутності проректора з методичної роботи університету і декана економічного факультета університету. Побажали успішного проходження державної атестації та виконання нових економічних досліджень, які дадуть можливість створювати нові якісни атестаційні роботи.
 
         Ми зветраємо увагу всіх читачив цього документу, так само як звертали увагу і Івана Зеновійовича Криховецького, що на абкладенці Сертифікату (Диплому) зображена Траянова Колона в Римі, на якій на 200 метрах барельєфів занатовані славні сторінки історії України - завзятої боротьби Гетто-Дакків проти Римської Імперії в 101-105 рр. І хоча в ті роки українці-Гетто/Дакки потерпіли поразку, але потім Рим фактично прийняв віру Гетто/Дакків і вчення про безсмерття душі стало панувати у цивілізованому Світі. На цій обкладенці Ви бачите п'ять святих: Ф. Гутара, З.Фелинські, Дж. де Вестера, Рафаель Барона, Джоанну Юган, у канонізації яких на Площы Святого Перта у Римі прийняв участь університет 11.10.2009 р., та блаженого Іоана Павла ІІ, у беатифікації якого 1.05.2011р. в Римі приймав участь вже заступник директора науково-дослідного інституту церковно-канонічних та державно-правових проблем Української Академії наук Івано-Франківського універстету права ім. Короля Данила Галицького.
 
 


Источник: http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/disertacija_krikhoveckogo_izquotmetodologichni_zasadi_rozvitku_suchasnogo_tretinnogoq
Категория: Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории | Добавил: Vasiljev (2011-06-15) | Автор: Alexander Vasiljev-Muller
Просмотров: 1227 | Комментарии: 1 | Теги: Закон збереження праці, Майстерні-цивілізації, туристично-рекреаційні комплекси, Dr Valery Vasiljev, Криховецький Іван Зіновійович, Dr A. Vasiljev | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Отдых в Карпатах


  • Copyright MyCorp © 2022