"Azov Academy"Среда, 2022-09-28, 5:52 AM

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Publisher | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории раздела
Международные научные конференции - Форумы [66]
Материалы ИНТЕРНЕТ конференций и Форумов с указанием участников, целей и новых идей, появившихся в результате их проведения
Программа "Красная книга культур Европы" [23]
Обоснование и основные итоги выполнения программы по греческому, армянскому и болгарскому этносам, а также по региональным культурам украинского народа
Проект "Новая Готия" [55]
Раскрываются истоки украинской государственности и глубоких историко-культурных связей украинцев с германскими народами, которые имели независимое государство на территории Украины до 1775 г.
Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории [78]
Раскрываются особенности проявления закона сохранения труда в экономике государств Восточной Европы и индустриально-развитых стран, а также приводятся факты подтверждающие существование закона неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в исторической ретроспективе и при анализе наиболее важных сфер человеческой деятельности
Премия"Голика-Гули-Каримова-Васильева"Кумпана; Медаль"Св.Игнатия,Митр.Готии и Кафы&qu... [15]
История становления "Премии Кумпана", её лауреаты, Положение о присуждении, НАЦЕЛЕННОСТЬ на общецивилизационные ценности; История учреждения Академической Международной Медали "Святого Игнатия, Митрополита Готии и Кафы", её лауреаты, кандидатуры выдающихся экономистов на присуждение Медали, одобренные Академиком, проф. Валерием Васильевым, Положение о присуждении и не публичный характер вручения, что необходимо при осуществлении реальной духовной поддержки
Поддержка интеллектуально-духовных Лидеров Мира, защита Прав Человека, работа с МБЦ- Кембридж и АБИ [58]
Создание номинации Интеллектуально-Духовные Лидеры Мира, первые её номинанты в 2004 году; защита Прав Человека в Украине; кандидатуры в справочные издания Международного Биографического Центра в Кембридже и в издания Американского Биографического Института

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Статьи и научные публикации /articles & science » Программа "Красная книга культур Европы"

Проблемні питання міграції молоді в Прикарпатті
Проблемні питання міграції молоді в Прикарпатті
 
       Ключові слова: міграція молоді, соціологічні дослідження, гіпотеза ті мета дослідження, правовий статус, регуляторна політика.
 
      За експертними оцінками, в Україну щороку надходить понад 5 мільярдів доларів грошових переказів від трудових мігрантів, які працюють за кордоном (за даними Міжнародної організації міграції). Це складало половину від прямих закордонних інвестицій і шосту частину валютних резервів країни на 2010 рік.
      За словами голови представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Манфреда Профаз: «Якщо правильно керувати міграційними процесами, вони будуть вигідними для держав так само, як і для самих мігрантів чи їхніх родин. Країни, що отримують мігрантів, мають можливість заповнити свій ринок праці. Країни, з яких мігранти виїжджають, можуть отримати грошові вливання у вигляді переказів, що здійснюють мігранти для своїх родин (вид. наше – А-М.П., О.Б.,О.Г.)».
       Тому вивчення проблемних питань міграції молоді після закінчення ВНЗ в Україні актуально і своєчасно. Особливо, ця праця має сенс, коли ми застосовуємо сучасні методи наукових досліджень, а саме соціологічні.
       Позитивним є те, що 15 липня 2010 р. в Мінпраці відбулось перше засідання з питань регламентації трудової міграції громадян України [4, c.12].
      В Україні сьогодні потрібно наполегливо працювати над умовами покращення стану промислового виробництва і сільського господарства, прискореного створення робочих місць, постійного підвищенням рівня вищої освіти та заробітної плати, що повинно знизити еміграційні очікування української молоді у Західних регіонах України.
      Виходячи з цього подаємо таку гіпотезу –рівень освіти батьків і молоді, достатній матеріальний рівень забезпечення, спосіб життя суттєво впливають на задоволення працею в цілому, розуміння сучасних тенденцій розвитку правотворчих процесів у Євросоюзі і Світі, на міграцію населення.
      Отже, наша мета – дослідити взаємовплив (взаємозв’язок ) рівня освіти, матеріального забезпечення та якості життя із вдоволенням працею серед молоді, що впливає міграційні настрої.
    Гіпотеза і мета дослідження передбачають вирішення наступних завдань:
     - дослідити, як рівень освіти, матеріальне забезпечення та спосіб життя будуть сприяти вдоволеності працею серед молоді;
    - дослідити вплив розвитку Інтернет-мережі на забезпеченість інформацією по всім головним напрямкам інтелектуальної діяльності;
     - виявити головні важелі впливу на позитивне сприйняття молодими людьми існуючого способу життя;
     - відстежити рівень розуміння правотворчих процесів серед молоді, який переважно залежить сьогодні від загального рівня інформованості.
       Для їх виконання була розроблена анкета «Ваша трудова діяльність та спосіб життя» (див. Додаток). Аналіз результатів пілотажного опитування був виконаний по соціологічній програмі SPSS, яка була розроблена наприкінці минулого століття у США. Ця програма має свої недоліки, але простота використання робить її прийнятною для цілей нашого дослідження.
       По результатам проведених нами соціологічних досліджень серед студентів Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького встановлено наступне:
      - студентська молодь орієнтована на активну працю в межах України (див.Табл.12), а саме 57,9% респондентів висловили вдоволеність працею в Україні;
      - особливу невдоволеність (Табл.9) висловили стосовно розмірів заробітної плати (30% );
     - стосовно встановлення відносин з керівництвом, то відповіді розподілились наступним чином: 66,7% відповідей дають їм високу оцінку вдоволеності керівництвом (Табл. 10), а 75% з товаришами по роботі (Табл.11). Ці оцінки відповідають загальним тенденціям, які фіксувались соціологами в Східній Європі з 80-х років ХХ століття;
      - отримання житла є високим мотивуючим фактором, що стримував би міграційні процеси молоді. Про це свідчать відповіді, що більше 50% потребують окремого якісного житла (Табл.13); з них 15,8% бажають трьох-кімнатне помешкання, 26,3% - чотирьох-кімнатне, 21,1% - п’яти-кімнатне, 15,8- шести-кімнатне (див.Табл.14);
     - для 47,4% вагоме значення має вирішення житлової проблеми (Табл.28), 57,9% - робота загального транспорту (Табл.29), 52,6% - робота установ громадського харчування (Табл.30). Для 52, 6% має значення придбання товарів через магазини (див.Табл.31), для 47,4% - організація побутового обслуговування (див.Табл.32), для 68,4% - робота лікарень (див.Табл.39), для 47,4% - робота дитячих садків і ясельних груп (див.34);
      - особливе місце серед різноманітних бажань молоді посідає їх вболівання за навколишнє середовище та благоустрій міста. Цими проблемами переймаються 52,6% респондентів (Табл.37) та 47,4% (Табл.38).
      Шкода, що відсутній єдиний закон про трудову міграцію в Україні, що веде до розпорошення правових норм в багатьох сферах чинного законодавства.
       Щоб зменшити тенденцію до посилення міграційних настроїв серед молоді Прикарпаття пропонуємо:
     - втілити європейські стандарти якості життя;
    - забезпечити робочими місцями молодь після закінчення ВНЗ;
    - встановити конкурентоспроможну оплату праці.
   - прийняти Закон про трудову міграцію населення.
       Відношення студентської молоді університету до різноманітних сторін життя можна вважати тим орієнтиром, до якого потрібно прагнути у вищих навчальних закладах України, щоб скоротити еміграційні очікування у суспільстві.
       Окрім загальних пропозицій звертаємо Вашу увагу на такі аспекти, а саме, що значна частина сучасної молоді вже має реальний досвід взаємодії у трудовому колективі (про що свідчать зафіксовані тенденції переважно більш гарних відносин з товаришами по роботі, ніж з керівниками). Тому до їх побажань та уподобань потрібно віднестись уважніше.
      Зрозуміло, що окреме житло є і буде найбільш вагомим мотиватором, що підтверджує опитування ( біль 50% потребують якісного житла).
       Але треба узяти до уваги будівельникам і архітекторам, що молоді люди орієнтуються на чотири (26,3%), п’яти (21,1%) і шести (15,8%) кімнатне житло. Вони бажають жити у комфорті, і не через десятки років. Тому архітектурні проекти повинні це враховувати, як і те, що індивідуальне житло бажає мати 88,9%. Тому треба надавати їм можливість у придбанні такого житла, надаючи пільгові кредити. Світова практика свідчить, що достатньо це зробити по відношенню до 10% молодих людей і мотивуючий важіль буде діяти на повну силу.
      В регуляторній політиці держави потрібно враховувати орієнтир молодих людей на комфортні умови відпочинку, а саме у готелях (78,6%; Табл.55). А це ставить завдання модернізувати їх мережу. Не робити ставку на кемпінги (прикриваючись екстремальним туризмом), а наполегливо досягати європейського стандарту відпочинку.
     Треба звернути увагу на те, що не зважаючи на великій вибір торгових послуг, молоді люди віддають перевагу супермаркетам (57,9%, табл. 21).
     Не менш важливого значення набула проблема збереження навколишнього середовища, яке потрібно зберегти не тільки для наступних поколінь (Сьома Ціль Тисячоліття; ООН), але й для теперішніх, щоб не емігрували в більш безпечні у екологічному відношенні країни. Особливе значення надається молоддю охороні навколишнього середовища - 52,6% (див. Табл.37), благоустрою міста – 47,4% (Табл.38), інформаційному простору, який є надійним джерелом економічної інформації (для 64% респондентів, які відповіли; див. Табл.56-59).
       Відзначимо, що в сучасному світі основне навантаження відносно якості інформації вже припадає на Інтернет ресурси. Велику справу зробила компанія UCOZ, яка впровадила для користувачів Інтернету безплатні сайти з великими можливостями.
      Незважаючи на складні соціально-економічні умови, молодь вважає, що чи мало проблем можна вирішити найближчим часом. Відповіді на питання з приводу вирішення гострих проблем суспільства виглядають так: 21,1% вважають можливим вирішення житлової проблеми, 15,8% - роботу загального транспорту, 10,5% - роботу лікарень, 15,8% - охорону навколишнього середовища (див. Табл.27), що буде знижувати міграційні настрої.
    Висновки і перспективи подальших розвідок. До загальних пропозицій відносимо:
     Привести законодавство України у відповідність з ратифікованою Верховною Радою України Європейською конвенцією про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 року (потрібна також ратифікація Європейської конвенції 1953 року про соціальну та медичну допомогу).
      З метою захисту українського ринку праці, запобігання соціально-трудовому демпінгу та поліпшення структури трудової імміграції необхідно:
       - розробити програму заходів щодо заохочення повернення в Україну етнічних українців, а також уродженців України та їх нащадків;
        - розробити засади та механізми натуралізаційної процедури, щодо іммігрантів в Україну, які гарантували б їх наступну інтеграцію в суспільство;
       - впроваджувати обмеження на в’їзд небажаних мігрантів, в тому числі з використанням російського досвіду квотування працевлаштування іноземців, диференційовано за регіонами та секторами економіки.
        Сподіваємось, що частково завдання Постанови НАН України N 87 від 10.04.2002 р. нами виконано (див. Додаток).
 
Література.
 
        Васильєв Олександр Валерійович Discovery - Power SOURCES of the FUTURE http://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/8  Дата: 2011-06-20
       Позняк, Олексій Володимирович. Міграції населення в контексті розвитку регіонального ринку праці [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Позняк Олексій Володимирович ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К., 1996. - 223 л.
Рубрикатор НБУВ: У9(4УКР)240.7 С73(4УКР)64-25 
     Шиманська, Оксана Петрівна. Формування міжнародних економічних відносин управління процесом трудової еміграції в умовах України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Шиманська Оксана Петрівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2003. - 238 арк.: табл. - арк. 180-193
Рубрикатор НБУВ: У9(4УКР)240.7-21
       Міграційне законодавство вдосконалять // Людина і праця. – 2010. №7.-с.12.
-----------------------


Источник: http://www.cic-wsc.org
Категория: Программа "Красная книга культур Европы" | Добавил: Vasiljev (2011-08-25) | Автор: Гараніна Г.Г., Васильєв О.В.
Просмотров: 1310 | Теги: регуляторна політика, Dr Alexander Vasiljev-Muller, Гупалюк О.В., міграція молоді, Гараніна Г.Г., Прикарпаття, Васильєв О.В., Манфред Профаз | Рейтинг: 5.0/2 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Отдых в Карпатах


  • Copyright MyCorp © 2022