"Azov Academy"Среда, 2022-09-28, 4:34 AM

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Publisher | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории раздела
Международные научные конференции - Форумы [66]
Материалы ИНТЕРНЕТ конференций и Форумов с указанием участников, целей и новых идей, появившихся в результате их проведения
Программа "Красная книга культур Европы" [23]
Обоснование и основные итоги выполнения программы по греческому, армянскому и болгарскому этносам, а также по региональным культурам украинского народа
Проект "Новая Готия" [55]
Раскрываются истоки украинской государственности и глубоких историко-культурных связей украинцев с германскими народами, которые имели независимое государство на территории Украины до 1775 г.
Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории [78]
Раскрываются особенности проявления закона сохранения труда в экономике государств Восточной Европы и индустриально-развитых стран, а также приводятся факты подтверждающие существование закона неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в исторической ретроспективе и при анализе наиболее важных сфер человеческой деятельности
Премия"Голика-Гули-Каримова-Васильева"Кумпана; Медаль"Св.Игнатия,Митр.Готии и Кафы&qu... [15]
История становления "Премии Кумпана", её лауреаты, Положение о присуждении, НАЦЕЛЕННОСТЬ на общецивилизационные ценности; История учреждения Академической Международной Медали "Святого Игнатия, Митрополита Готии и Кафы", её лауреаты, кандидатуры выдающихся экономистов на присуждение Медали, одобренные Академиком, проф. Валерием Васильевым, Положение о присуждении и не публичный характер вручения, что необходимо при осуществлении реальной духовной поддержки
Поддержка интеллектуально-духовных Лидеров Мира, защита Прав Человека, работа с МБЦ- Кембридж и АБИ [58]
Создание номинации Интеллектуально-Духовные Лидеры Мира, первые её номинанты в 2004 году; защита Прав Человека в Украине; кандидатуры в справочные издания Международного Биографического Центра в Кембридже и в издания Американского Биографического Института

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Статьи и научные публикации /articles & science » Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории

МАНІФЕСТ НООСФЕРНОЙ РОСІЇ /B. Патрушев, А. Субетто, Р. Логуа

 

 

МАНІФЕСТ   НООСФЕРНОЙ   РОСІЇ
 
      Росія за останніх 20 років на шляху ліберально ринкових реформ в значній мірі втратила свій життєво творчий імунітет, зруйнувала продуктивні сили і знизила інноваційний потенціал розвитку. Людство на початку XXI століття опинилося в стані першої фази Глобальної Екологічної Катастрофи, яка став проявом останньої межі ринково-капіталістичної форми господарського природокористування, і яка вже наступила.
     Всі розсудливі люди Росії, як і люди всієї Планети Земля, усвідомлюють на рубежі третього тисячоліття гостру необхідність кардинальних змін в суспільних і соціальних структурах, економіці, управлінні, освіті, охороні здоров'я. Всі сфери суспільного життя, всі соціальні інститути Росії, в запозиченій із заходу ліберально-ринковій, олігархічно-споживчій системі координат, виявилися не адекватними цілям стійкого соціально-економічного розвитку.
    У науковому, управлінському, цивільному середовищі, особливо в середовищі інтелігенції, в свідомості всіх небайдужих людей визріває ноосферний шлях розвитку Росії, становлення ноосферної цивілізації на величезному просторі двох континентів: Європи і Азії, що може бути зразком ноосферного мислення і поведінки для 2/3 людства, які спираються на принципи соціально природничої еволюції, що направляється, і освітчиного суспільства.
     Росія вагітна ноосферізмом.
   Ноосферізм - ідеал гармонії людини, суспільства, природи і космосу, ідеал справедливого суспільного устрою. Ноосферная ідеологія і ноосферний світогляд, ноосферная освіта і інтелектуальна людина ноосферного типу Homo noosapiens, що встановлює гармонійні відносини з Біосферою і Планетою Земля як з суперорганізмами, частиною яких він є, - стратегічні цілі і пріоритети Росії.
   Така гармонійна система може бути закріплена в майбутньому в Ноосферній Конституції Росії. Вона однаково «дбайлива» про нормально працюючі підсистеми, однаково буде «милосердна» відносно підсистем, що «занедужали», однаково «жорстока» відносно «паразитуючих» підсистем - незалежно від їх соціального і ієрархічного статусу. У такій системі немає «ні фараонів, ні рабів», «ні привілейованих, ні ізгоїв», «ні багатих, ні бідних», а отже, «ні революцій, ні переворотів». Але щоб з'явилася Конституція, повинна здійснитися Епоха Великої Відмови від капіталізму, влади фінансового капіталу, несправедливості і позамежного тиску на Природу.
   У ноосферном суспільстві все тотальне підпорядковано генеральній ціле направляючій визначеності: підтримка гомеостазу соціобіосферної - ноосферної цілісної системи в рівноважно-динамічному стані як основи благо існування всіх її підсистем - і екологічних (природних) і духовних, інтелектуальних і соціальних.
       Сьогодні поки в Росії має місце переважання его - інтересів частини, породжуваних ринково-капіталістичними відносинами, над інтересом цілого. Певна група громадян потрапила під «наркоголку» егостяжательства і опинилася в полоні «ракостворючого» пороку над збагачення і над споживання. Почалася не диктована природними потребами гонка за его накопиченням - від предметів розкоші і грошей до палаців, яхт, футбольних клубів, що викликало безпрецедентне розграбування народного багатства, деградацію природних основ життя на російській землі.
       Життєвий простір, місце існування живих організмів, людей почала катастрофічно «стискатися», а біосфера - з ще більшою швидкістю почала відхилятися від констант свого функціонування, що склалися мільйони років. У цьому - джерело всіх сучасних проблем Людини, джерело всіх його конфліктів - з Природою, собі подібними, з самим собою - з власним Інтелектом.
     Необхідно всім усвідомити, що варварське хижацьке відношення ринково-капіталістичної людини до Природи самою Природою не прощається. Потрібна «людська революція» по А.Печчєі, необхідний перехід від «мавпячого простору свідомості» до космо планетарного, ноосферного простору свідомості кожної людини.
         Ноосферне суспільство може реалізуватися тільки як освітченє суспільство, в якому вища ноосферна освіта стає доступною і безкоштовною для кожного громадянина Росії. Росія все це вистраждала і стає на ноосферний шлях розвитку на принципах соборності, общинності, справедливості, стійкості керованою етично-орієнтованою, вільною від експлуатації людини людиною еволюції народів і етносів.
    Необхідне усвідомлення і переоцінка «конфронтаційних» принципів взаємовідношення людини з Природою, Космосом, з відмовою від споживача і гедонізму і зверненням до творення і творчості, на основі примату духовності по відношенню споживним потребам.
         У даний конкретно-історичний момент в умовах тотального розуміння людьми трагічного стану держави російської, місця і ролі Росії в становленні ноосферной цивілізації і порятунку всього людства від екологічної катастрофи необхідно:
          - прозріти і усвідомити, що людина і лише людина є першопричиною глобального руйнування своєї екологічної ніші в Біосфері Землі, що отже, людина і лише людина може врятувати себе від екологічної загибелі в середині XXI століття;
        - здійснити тотальне інформування всього населення Росії про ситуацію, що склалася, соціальні хвороби, що викликають етичну і фізичну деградацію населення, про стан космосоціобіосистеми Земля з тим, щоб кожна людина включилася в небачену по масштабах роботу в ім'я порятунку себе, свого потомства, своєї Вітчизни від всеосяжного геноциду. Фінансово-олігархічний капітал, утворений за рахунок пограбування Росії, повинен бути націоналізований і направлений на здійснення робіт по стійкому розвитку кожного регіону, міста, селища, села, всієй комосоціобіосистеми Земля від Сахаліну до Калінінграда;
         - виробити і затвердити імперативи не отруювати і не руйнувати єдину Цілісність системи «Людство - Біосфера - Земля», яка і складає зміст Ноосфери;
         - відновити енергопотенціал автотрофов і забезпечити гармонію Людини і Природи скрізь, де людина проживає;
       - перейти на загальне ноосферну вищу освіту і ноосферну охорону здоров'я, формувати ноосферо – орієнтований, здоровий спосіб життя;
        - ініціювати в ООН розробку і ухвалення «Глобальної Ноосферної програми», яка забезпечила б оздоровлення відносин світового господарства людства з супер - організмами Біосфери і планети Земля;
        -припинити гіпертрофоване марнотратство енергоматеріальних ресурсів фінансово-політичною і мафіозною олігархією, вампірізм яких пожирає життя 90 % населення Росії;
         - всіляко викривати конформістське вчене співтовариство, яке, захопившись миттєво хвилинними егоінтересами, до цих пір не вийшло з феноменологічних уявлень вивчення природи, космосу і Всесвіту як явищ, не почало досліджувати компоненти Всесвіту з позиції загального і особливого, не турбувалося виходом людства із стану Глобальної Екологічної Катастрофи, переходом на енергетику, що виключає вилучення кисню з «НЗ» атмосфери. Рахувати дії держав і комерційних організацій, що завдають шкоди природно-гомеостатичній системі «Земля», злочинними і тому неприпустимими;
          - стимулювати синтез природниче наукових і гуманітарних знань, теоретичних і експериментальних наук всього наукового співтовариства, направлений на детальне виявлення багатофакторного руйнування біосферного і планетного гомеостазів і вироблення механізмів по їх відновленню;
         - забезпечити необхідно-достатній рівень якості життя всього населення Росії;
      - визнати, що встановлювані фінансово-політичною капіталократією економіко-юридичні правила поведінки увійшли до гострих антагоністичних суперечностей із законами Природи, що і поставило під загрозу само існування людства, і, Росії в його складі.
         Ноосферно мисляче населення Росії наполягає на розробці і ухваленні нових умов поведінки для більшості громадян світу, які зорієнтовані на встановлення гармонії людини, суспільства, природи і космосу, і побудовані на досягненнях ноосферноорієнтірованного синтезу всього наукового, філософського і релігійного знання.
      Росія всією своєю історією, всією Епохою Російського Відродження XVIII-XXI століттях, духовно-космічним пошуком перебігу думки, що отримав назву «Російський Космізм», науковою спадщиною М.В. Ломоносова, Д.І. Менделєєва, В.І. Вернадського приготована для ноосферного прориву в XXI столітті і духовно-ідейного водійства людства по цьому, ноосферному шляху.
 
     При підготовці тексту Маніфесту використані наукові праці: Р. Денижева «Біоінформаційна концепція людини» Пенза, 2003; В.А. Соколова «Закони природи і Доля цивілізації» Брест, 2008; А.І.Субетто «Ноосферізм. Том перший. Введення в ноосферізм» З.-Петербург, 2001; А.І.Субетто «Критика «економічного розуму». - C.-Петербург, 2008; А.І.Субетто «Свобода. Книга перша. Критика «ліберального розуму». - C.-Петербург, 2008; А.І.Субетто «Підстави і імперативи стратегії розвитку Росії в XXI столітті» C.-Петербург, 2005; колективній монографії: «Контури прийдешньої цивілізації» (м. Одінцово, 2010 р.), наукові праці Н.Н. Моiсеєвa, В.Л. Макарова, Грігорьева С.І., Іванова В.Н., Урсула А.Д.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
МАНИФЕСТ НООСФЕРНОЙ РОССИИ
 
         Россия за последние 20 лет на пути либерально рыночных реформ в значительной степени утратила свой жизнесозидающий иммунитет, разрушила производительные силы и ослабила инновационный потенциал развития. Человечество в начале XXI века оказалось в состоянии первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, которая стал проявлением наступивших пределов рыночно-капиталистической формы хозяйственного природопотребления.
        Все здравомыслящие люди России, как и люди всей Планеты Земля, осознают на рубеже третьего тысячелетия острую необходимость кардинальных перемен в общественном и социальном устройстве, экономике, управлении, образовании, здравоохранении. Все сферы общественной жизни, все социальные институты России, в заимствованной с Запада либерально-рыночной, олигархическо-потребительской системе координат, оказались не адекватными целям устойчивого социально-экономического развития.
        В научной, управленческой, гражданской среде, особенно в среде интеллигенции, в сознании всех думающих людей вызревает ноосферный путь развития России, становление ноосферной цивилизации на огромном пространстве двух континентов: Европы и Азии, что может являться образцом ноосферного мышления и поведения для 2/3 человечества основавающегося на принципах направляемой социоприродной эволюции и образовательного общества.
      Россия беременна ноосферизмом.
     Ноосферизм – идеал гармонии человека, общества, природы и космоса, идеал справедливого общественного строя. Ноосферная идеология и ноосферное мировоззрение, ноосферное образование и интеллектуальный человек ноосферного типа Homo noosapiens, устанавливающий гармонические отношения с Биосферой и Планетой Земля как суперорганизмами, частью которых он является – стратегические цели и приоритеты России.
    Такая гармоничная система может быть закреплена в будущем в Ноосферной Конституции России. Она одинаково «заботлива» о нормально работающих подсистемах, одинаково будет «милосердна» в отношении «занемогших» подсистем, одинаково «жестока» в отношении «паразитирующих» подсистем – независимо от их социального и иерархического статуса. В такой системе нет «ни фараонов, ни рабов», «ни привилегированных, ни изгоев», «ни богатых, ни бедных», а следовательно, «ни революций, ни переворотов». Но чтобы появилась Конституция, должна осуществиться Эпоха Великого Отказа от капитализма, власти финансового капитала, несправедливости и запредельного давления на Природу.
     В ноосферном обществе все тотально подчинено генеральной целеполагающей предназначенности: поддержание гомеостаза социобиосферной – ноосферной целостной системы в равновесно-динамическом состоянии как основы благосуществования всех ее подсистем – и экологических (природных) и духовных, интеллектуальных и социальных.
     Сегодня пока в России имеет место преобладание эгоинтереса части, порождаемого рыночно-капиталистическими отношениями, над интересом целого. Определенная группа граждан попала под «наркоиглу» эгостяжательства и оказалась в плену «ракообразующего» порока сверхобогащения и сверхпотребления. Началась не диктуемая естественными потребностями гонка за эгонакопительством – от предметов роскоши и денег до дворцов, яхт, футбольных клубов, что вызвало беспрецедентное разграбление народного богатства, деградацию природных основ жизни на российской земле.
    Жизненное пространство, среда обитания живых организмов, людей стала катастрофически «сжиматься», а биосфера – с еще большей скоростью отклоняться от сложившихся миллионами лет констант своего функционирования. В этом – источник всех современных проблем Человека, источник всех его конфликтов – с Природой, себе подобными, с самим собой – собственным Интеллектом.
       Необходимо всем осознать, что варварское хищническое отношение рыночно-капиталистического человека к Природе самой Природой не прощается. Нужна «человеческая революция» по А.Печчеи, необходим переход от «обезьяньего пространства сознания» к космопланетарному, ноосферному пространству сознания каждого человека.
        Ноосферное общество может реализоваться только как образовательное общество, в котором высшее ноосферное образование становится доступным и бесплатным для каждого гражданина России.
       Россия все это выстрадала и становится на ноосферный путь развития на принципах соборности, общинности, справедливости, устойчивости управляемой нравственно-ориентированной, свободной от эксплуатации человека человеком эволюции народов и этносов.
   Необходимо осознание и переоценка «конфронтационных» принципов взаимоотношения человека с Природой, Космосом, с отказом от потребительства и гедонизма и обращением к созиданию и творчеству, на основе примата духовности по отношению потребительным потребностям.
     В данный конкретно-исторический момент в условиях тотального понимания людьми трагического состояния государства российского, места и роли России в становлении ноосферной цивилизации и спасении всего человечества от экологической катастрофы необходимо:
     · прозреть и осознать, что человек и только человек является первопричиной глобального разрушения своей экологической ниши в Биосфере Земли, что следовательно, человек и только человек может спасти себя от экологической гибели в середине XXI века;
     · осуществить тотальное информирование всего населения России о сложившейся ситуации, социальных болезнях, вызывающих нравственную и физическую деградацию населения, о состоянии космосоциобиосистемы Земля с тем, чтобы каждый человек включился в невиданную по масштабам работу во имя спасения себя, своего потомства, своего Отечества от всеобъемлющего геноцида. Финансово-олигархический капитал, образованный за счет ограбления России, должен быть национализирован и направлен на осуществление работ по устойчивому развитию каждого региона, города, поселка, деревни, всей комосоциобиосистемы Земля от Сахалина до Калининграда;
    · выработать и утвердить императивы не отравлять и не разрушать единую Целостность системы «Человечество – Биосфера – Земля», которая и составляет содержание Ноосферы;
     · восстановить энергопотенциал автотрофов и обеспечить гармонию Человека и Природы везде, где человек проживает;
    ·перейти на всеобщее ноосферное высшее образование и ноосферное здравоохранение, формировать ноосферноориентированный здоровый образ жизни;
   · инициировать в ООН разработку и принятие «Глобальной Ноосферной программы», которая обеспечила бы оздоровление отношений мирового хозяйства человечества с суперорганизмами Биосферы и планеты Земля;
      · прекратить гипертрофированное расточительство энергоматериальных ресурсов финансово-политической и мафиозной олигархией, вампиризм которых пожирает жизни 90 % населения России;
      · всячески изобличать конформистское ученое сообщество, которое, увлекшись сиюминутными эгоинтересами, до сих пор не вышло из феноменологических представлений изучения природы, космоса и Вселенной как явлений, не стало исследовать компоненты Универсума с позиции всеобщего и особенного, не озаботилось выходом человечества из состояния Глобальной Экологической Катастрофы, переходом на энергетику, исключающую изъятие кислорода из «НЗ» атмосферы. Считать действия государств и коммерческих организаций, наносящих вред природно-гомеостатической системе «Земля», преступными и потому недопустимыми;
      · стимулировать синтез естественнонаучных и гуманитарных знаний, теоретических и экспериментальных наук всего научного сообщества, направленный на детальное выявление многофакторного разрушения биосферного и планетного гомеостазов и выработку механизмов по их восстановлению;
    · обеспечить необходимо-достаточный уровень качества жизни всего населения России;
  · признать, что устанавливаемые финансово-политической капиталократией экономико-юридические правила поведения вошли в острые антагонистические противоречия с законами Природы, что и поставило под угрозу само существование человечества, и, России в его составе.
       Ноосферно мыслящее население России настаивает на разработке и принятии новых правил поведения для большинства граждан мира, направленных на установление гармонии человека, общества, природы и космоса, построенные на достижениях ноосферноориентированного синтеза всего научного, философского и религиозного знания.
       Россия всей своей историей, всей Эпохой Русского Возрождения XVIII-XXI вв., духовно-космическим поиском течения мысли, получившего название «Русский Космизм», научным наследием М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского предуготовлена для ноосферного прорыва в XXI веке и духовно-идейного водительства человечества по этому, ноосферному пути
 
      При подготовке текста Манифеста использованы научные труды: Р. Денижева «Биоинформационная концепция человека» Пенза, 2003; В.А. Соколова «Законы природы и Судьба цивилизации» Брест, 2008; А.И.Субетто «Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм» С.-Петербург, 2001; А.И.Субетто «Критика «экономического разума» С.-Петербург, 2008; А.И.Субетто «Свобода. Книга первая. Критика «либерального разума» С.-Петербург, 2008; А.И.Субетто «Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке» С.-Петербург, 2005; коллективной монографии: «Контуры грядущей цивилизации» (г. Одинцово, 2010 г.), научные труды Н.Н. Моисеева, В.Л. Макарова, Григорьева С.И., Иванова В.Н., А.Д. Урсула.


Источник: http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/osoblivosti_vedennja_obliku_ta_auditu_u_promislovo_finansovikh_grupakh_grechanik_lili
Категория: Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории | Добавил: Vasiljev (2010-07-09) | Автор: B. Патрушев, А. Субетто, Р. Логуа
Просмотров: 975 | Теги: Alexander Vasiljev-Muller, Р. Логуа, B. Патрушев, В.И. Вернадский, А. Субетто, НООСФЕРА | Рейтинг: 5.0/2 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Отдых в Карпатах


  • Copyright MyCorp © 2022