"Azov Academy"Четверг, 2021-03-04, 0:08 AM

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Publisher | Регистрация | Вход
Меню сайта

Категории раздела
Международные научные конференции - Форумы [66]
Материалы ИНТЕРНЕТ конференций и Форумов с указанием участников, целей и новых идей, появившихся в результате их проведения
Программа "Красная книга культур Европы" [23]
Обоснование и основные итоги выполнения программы по греческому, армянскому и болгарскому этносам, а также по региональным культурам украинского народа
Проект "Новая Готия" [55]
Раскрываются истоки украинской государственности и глубоких историко-культурных связей украинцев с германскими народами, которые имели независимое государство на территории Украины до 1775 г.
Закон сохранения труда и закон неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в экономике и истории [78]
Раскрываются особенности проявления закона сохранения труда в экономике государств Восточной Европы и индустриально-развитых стран, а также приводятся факты подтверждающие существование закона неуничтожимости интеллектуально-духовного труда в исторической ретроспективе и при анализе наиболее важных сфер человеческой деятельности
Премия"Голика-Гули-Каримова-Васильева"Кумпана; Медаль"Св.Игнатия,Митр.Готии и Кафы&qu... [15]
История становления "Премии Кумпана", её лауреаты, Положение о присуждении, НАЦЕЛЕННОСТЬ на общецивилизационные ценности; История учреждения Академической Международной Медали "Святого Игнатия, Митрополита Готии и Кафы", её лауреаты, кандидатуры выдающихся экономистов на присуждение Медали, одобренные Академиком, проф. Валерием Васильевым, Положение о присуждении и не публичный характер вручения, что необходимо при осуществлении реальной духовной поддержки
Поддержка интеллектуально-духовных Лидеров Мира, защита Прав Человека, работа с МБЦ- Кембридж и АБИ [58]
Создание номинации Интеллектуально-Духовные Лидеры Мира, первые её номинанты в 2004 году; защита Прав Человека в Украине; кандидатуры в справочные издания Международного Биографического Центра в Кембридже и в издания Американского Биографического Института

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Статьи и научные публикации /articles & science » Международные научные конференции - Форумы

ДЕМОКРАТИЧНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  НАУК  УКРАЇНИ

Івано-Франківський університет права

імені Короля Данила Галицького

Інститут світової економіки і міжнародних відносин

Азовське (Українське) відділення Академії економічних наук и підприємницької діяльності

Інститут економіко-соціокультурних досліджень

ім. Ольги В. Васильєвої-Католик

Програма

 наукової конференції

(м. Івано-Франківськ, 29 грудня 2009 року)

Робоча мова – українська

Місце проведення конференції

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

м. Івано-Франківськ, вул. Є.Коновальця, 35 (зал засідань)

Доповідачі:

       Завідувач кафедри «Економічної теорії», кандидат економічних    наук Івашків Т.С. «Основи демократизації грошової системи України»

(В доповіді йдеться про можливість запровадження системи вільної емісії грошових одиниць (банкнот) комерційними банками та ринкового механізму регулювання грошової маси. Дана система є альтернативою регулювання грошової маси центральним банком та гарантом стабільного розвитку економіки).

       Кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Лукач У.Р. «Концептуальні засади до дослідження політичних трансформацій»

(Аналіз процесів посткомуністичних трансформацій вимагає нових концептуальних підходів, зокрема відмови від уявлень про їх лінійний характер. Труднощі та невдачі демократичної практики трансформаційних переходів спонукають до більш чіткого визначення демократії, уточнення її параметрів та чинників. Розширення застосування моделі переходу привело до виникнення транзитології як окремого напряму порівняльної політології і появи поняття транзитологічна парадигма. Яка є широкою концептуальною схемою аналізу суспільно-політичних змін сучасності і бере за основу (модель П.О.Сорокіна та ін.) цінностні орієнтації).

       Аспірант Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України Макарук І.В. «Демократичні детермінанти в контексті сучасних трансформувань системи міжнародних відносин»

(У основі філософії прагматизму лежить діяльність, дія або практична діяльність людини. Отже на «етапі можливого прояву», який у нашому дослідженні є першим етапом ми знаходимо незначне загострення у відносинах між акторами міжнародних відносин. Ми прогнозуємо, що дане нестійке, на перший погляд непорозуміння може привести до широкомасштабної дестабілізації ситуації в певному регіоні. Емпірично досліджуючи аспект прагматизму в діях акторів міжнародних відносин, можна стверджувати, що в діях суб’єктів міжнародних відносин часто не вистачає системності у попередженні або не допущені виникненню загроз, які мають де стабілізаційний характер).

       Заст. завідувача каф. «Архітектури і містобудування» Гребенюк І.В., заступник голови Азовського (Українського) відділення Академії ЕНіПД, с.н.с. Васильєв-Мюллер О.В., завідувач каф. «Економічної теорії», к.е.н. Івашків Т.С., викладач державного коледжу технології і бізнесу Випасняк А.І., заст. директора коледжу Табачин В.І. «Альтернативні джерела майбутнього: Майстерні Цивілізації»

(Сучасні вчені не згадують таких видатних вчених як Закарій Сітчин та Алан Ф. Алфорд, хоча багато нового і цікавого ці автори спробували розповісти Світу, але не вистачало «маленької дрібнички», а саме фактів використання попередньою расою людства майже невичерпних можливостей нашої планети. Саме цю «дрібничку» ми знаходимо у відомих усьому світу Карпатах  в ті часи, коли є все ж така можливість за рахунок розвитку демократичних процесів у Східній Європі встановлювати наукові і культурні взаємозв’язки із народами Центральної  і Західної Європи. Ми щиро сподіваємось, що наші теоретичні пошуки будуть сприяти спільному із колегами з Євросоюзу та Америки досягненню взаєморозуміння відносно  шляхів використання нашого спільного багатства – Землі, на якій ми все ж таки, як і всі попередні покоління людей і рас людства, орендарі. Але не орендарі, які не розуміють для чого і навіщо існують, а орендарі які розуміють свою відповідальність перед всесвітом і історією розвитку Людства. Обґрунтовано стверджуємо, що  Стоунхендж не старовинна обсерваторія і не дослідницький центр, а величезне старовинне підприємство по виробництву енергії. Карпати дають ключ до пізнання старовинної технології, треба тільки вивчати фахівцям різних напрямів, в першу чергу, фізикам та інженерам. Каміння мають велику енергетичну силу, яку 4000 тисячі років до нашого часу вміли використовувати і можливо не стільки кристали, а зв'язок із землею має значення).

       Заступник декана економічного факультету, доц. Криховецький І.З. «Методологічні засади розвитку сучасного третинного сектору економіки в умовах зростання міжнародної конкуренції»

(Обґрунтована і представлена концепція змін в вирішенні соціально-економічних питань функціонування туристично-рекреаційних комплексів з метою досягнення високої ефективності вітчизняними промислово-фінансовими групами (ПФГ) на світових ринка. Визначена сутність категорій «труда (праці)», «соціально-культурного розвитку», що має особливе значення в умовах беззбиткового функціонування туристично-рекреаційних  комплексів, а також  з позицій мікро системного аналізу. На ґрунті аналізу дії Закону Збереження Праці та закону незнищуваності інтелектуально-духовної праці розкриті сучасні тенденції підвищення соціальної відповідальності туристично-рекреаційного бізнесу та його взаємодії із промислово-фінансовими групами (ПФГ) в умовах подолання фінансової світової кризи).

       Заступник проректор з навчальної роботи, к. юр. н.  Книш В.В. «Удосконалення механізму конституційно-правової відповідальності суб’єктів державно-політичних відносин на базі позитивного досвіду зарубіжних країн»

(Удосконалення механізму конституційно-правової відповідальності суб’єктів державно-політичних відносин на базі позитивного досвіду зарубіжних країн дає Україні нові виміри для ефективної розбудови правової системи).

       Студентка У1 курсу групи ЕС-2004-1 Гречаник Л.Б. «Міжнародна асоціація промислово-фінансових груп (IAIFG) – сучасна і найбільш ефективна демократична інституція: Пропозиція-2009»

(Обґрунтована необхідність створення Міжнародної Асоціації Промислово-Фінансових груп як єфективного шляху трансформації Світової економіки на  4-тий і 5-тий технологічні уклади в умовах зростання екологічних проблем та скорочення ресурсної бази.   МАПФГ може посилити позитивну динаміку інтеграційних процесів у Європейському Союзі та інших міждержавних об’єднань за рахунок створення дієвих мотиваційних механізмів господарювання на мезо- і мокрорівнях. Складності сучасних проблем розширеного відтворення людських ресурсів і економного використання ресурсів планети повинна відповідати складна система координування розвитком Світової економіки, яка б могла швидко і адекватно реагувати на виклики часу).

       Заступник проректора з наукової роботи, д. е. н., с. н. с. Васильєв-Мюллер О.В. «Обґрунтування нових підходів до забезпечення інноваційного регіонального розвитку на засадах розуміння базових законів: з-ну розширення замирених соціальних кругів (П.О.Сорокін) та  з-ну збереження праці (В.О.Васильєв)»

(Після затвердження у 2008 р. наукового напряму кафедри, яким передбачалось поглиблювати дослідження із застосуванням сучасної методологій, а саме соціально-правової школи П.О.Сорокіна і об’єктивно  трудової школи автора з-ну збереження праці В.О.Васильєва, нам вдалось привернути увагу керівництва держави до опрацьованих нами на міжнародних наукових конференціях системних інновацій (лист заступника Міністра МОН України  М.В.Стріхі від 30.10.09 за №1/11-9940). Це дає надію, що ті розробки, які вже виконані і виконуються, будуть мати майбутнє. До них належать, в першу чергу, програма курортно-рекреаційної зони «Південний беріг Криму», «Приазовський край – Азовський Регіон», «Азовський Єврорегіон», Програма наукового-туризму для Карпат  «Джерела майбутнього: Майстерні Цивілізації»історико-культурний комплекс «Хутір Католик», міжрегіональний проект «Нова Готія» по програмі «Червона Книга Європи», виставки в 2008-2009 рр. наукових праць Першого Президента-голови Азовського (Українського) відділення Академії ЕНіПД, д-ра В.О.Васильєва, яку зараз підготовлюємо для Іспанії,  а також  всі пропозиції відносно розбудови громадянських міжнародних об’єднань («Азово- Балтійська Академія   економічних наук і мистецтв» - пропозиція Президенту Польщі від 2001 р., Громадянський Міжнародний Комітет Інтелектуально-Духовного Єднання, створений 12.11.2001 р. і працює вже 9 рік, АВ АЕНіПД  і т.п.).   Всі вони, як у 1999 р. писав у рішенні Петровської Академії наук і мистецтв її Президент Пан Майборода відносно  основних наших  пропозицій і розробок, «потрібні для збереження незалежності України».)

 

Виступи учасників конференції:

Гребенюк В.В. «Соціально-орієнтована економіка України -  роль малого бізнесу в досягненні конкурентоспроможності на Європейських і Американських ринках»;

Дінченко М.О. «Аналіз дотримання з-ну збереження праці на транспорті в умовах розбудови транспортних коридорів і ускладнення міжнародних відносин»;

Васильєва О.А. «Вплив мобільності населення на використання термінології більш розвинутої спільноти: міжнародний і історико-культурний аспект»

Огірко О. В. «Міжнародний аспект трансформації Львівського Представництва ім. В.В.Леонтьева Азовського (Українського) відділення Академії ЕНіПД  в Українську Академію економічних наук і підприємницької діяльності ім. В.В. Леонтьєва для збереження традицій високоморального служіння суспільству Лауреатів Премій Пам’яті  Альфреда Нобеля в економіці».

Лозюк М.Ю. «Вплив трансформації міжнародних відносин на прискорення впровадження конкурентоспроможної системи фізичного виховання у Закарпатті»

 

Рекомендації наукової конференції

«Демократичні чинники в контексті сучасної трансформації системи міжнародних відносин»

 

       29 грудня 2009 р.                                             м. Івано-Франківськ

У Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького 29 грудня 2009 року відбулася наукова конференція «Демократичні чинники в контексті сучасної трансформації системи міжнародних відносин».

У конференції брали участь вчені і практики з Східних і Західних регіонів України, зокрема, з Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет», Карпатського Інституту підприємництва Університету «Україна»,  Львівського Представництва ім. В.В.Леонтьева А(Ук.)В АЕНіПД, Азовського (Українського) відділення Академії економічних наук и підприємницької діяльності, Інституту економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги В. Васильєвої-Католик, Івано-Франківського державного коледжу технології і бізнесу та ін.

Обговоривши доповіді, співдоповіді та виступи учасників конференції, вважаємо:

     1.Необхідно підтримати створення Міжнародної Асоціації Промислово-Фінансових груп як ефективного шляху трансформації Світової економіки на  4-тий і 5-тий технологічні уклади в умовах зростання екологічних проблем та скорочення ресурсної бази. Від наших науковців ця підтримка буде мати вигляд наукових досліджень та соціально-економічних аналізів відносно вчасності створення і розбудови МАПФГ. 

     2. Треба відмовитися від коментаторського підходу під час написання дисертаційних робіт, щоб дисертації відкривали нові, недосліджені напрями чи проблеми в науці, розв’язували їх, пропонували практичну реалізацію теоретичних висновків. Слід  підтримати громадську атестацію науковців, яку здійснює зараз АВ АЕНПД, ІЕСКД (правонаступник ДЕМНЦ Академії наук України) ім. Ольги В. Васильєвої-Католик і Університет.

3. Необхідно відмовитись від уявлень про лінійний характер процесів посткомуністичних трансформацій в Східній Європі, що вимагає нових концептуальних підходів, зокрема, транзитології як окремого напряму порівняльної політології.

4. Необхідно орієнтувати молодих науковців на відмову від догматизму і схоластики у наукових дослідженнях з огляду на те, що українська наукова економічна мова набагато ширша і різноманітніша від мови електронних перекладів, а також має глибоку історичну основу спільну із мовами Західної Європи.

5. Потрібно орієнтувати і скеровувати фахівців з політології, світової економіки і міжнародних відносин, економічної теорії, економічної історії, бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів підприємств та банківської справи на дослідження проблем сучасних трансформаційних процесів у світовій економіці, які охоплюють в єдиний дуже складний комплекс майже всі суб’єкти мікроекономічних відносин, пов’язав їх на мезо-, макро- і мегарівнях в єдину глобальну систему, яка потребує високо фахового керування і аналізу на ґрунті   історичної правди (П.Л.Лавров – Історія як методологія гуманітарних наук) та високої християнської моральності.

       6. Пропонуємо до реалізації на практиці, в першу чергу, програми курортно-рекреаційної зони «Південний беріг Криму», «Приазовський край – Азовський Регіон», «Азовський Єврорегіон», Програма наукового-туризму для Карпат  «Джерела майбутнього: Майстерні Цивілізації», а також продовжити розбудову історико-культурного комплексу «Хутір Католик» і виконання міжрегіонального проекту «Нова Готія» по програмі «Червона Книга Європи».

       7. Прискорити створення Української Академії економічних наук і підприємницької діяльності ім. В.В. Леонтьєва для збереження традицій високоморального служіння суспільству Лауреатів Премій Пам’яті  Альфреда Нобеля в економіці, а також підготовку виставки наукових праць Першого Президента-голови Азовського (Українського) відділення Академії ЕНіПД, д-ра В.О.Васильєва для Іспанії.


 

Повний текст доповідей на премію Купмана (Голіка-Гулі-Карімова-Васільєва).

 

 Источник: http://www.cic-wsc.org
Категория: Международные научные конференции - Форумы | Добавил: Vasiljev (2010-10-08) | Автор: Alexander Vasiljev-Muller
Просмотров: 1243 | Рейтинг: 5.0/2 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Отдых в Карпатах


  • Copyright MyCorp © 2021